Elinympäristömme

A. Fyysinen ympäristö
– Paikantunteen käsite
1. Luonnonympäristö
2. Rakennettu ympäristö
-kulttuurimaisema

B. Sosiaalinen ympäristö

C. Psyykkinen ympäristö

Tutustu seuraaviin sivustoihin:
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Elinymparisto
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/sosiaalipalvelut/ikaantyneet/elinymparisto/Sivut/default.aspx
http://www.stm.fi/hyvinvointi/terveydenedistaminen/elintavat
Seuraa edelleen kiinnostavia jatkolinkkejä. Ilmoita löytämistäsi ympäristöestetiikka ja hyvinvointia käsitelevistä sivuista.

Comments are closed.