Elinympäristömme

A. Fyysinen ympäristö
– Paikantunteen käsite
1. Luonnonympäristö
2. Rakennettu ympäristö
-kulttuurimaisema

B. Sosiaalinen ympäristö

C. Psyykkinen ympäristö

Tutustu seuraaviin sivustoihin:
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Elinymparisto
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/sosiaalipalvelut/ikaantyneet/elinymparisto/Sivut/default.aspx
http://www.stm.fi/hyvinvointi/terveydenedistaminen/elintavat
http://www.ym.fi/fi-fi/maankaytto_ja_rakentaminen/Ohjelmat_ja_strategiat/Asumisen_ja_Rakentamisen_ePalvelut_SADe/Elinympariston_tietopalvelut
http://www.kuluttajatutkimuskeskus.fi/files/5258/2008_09_julkaisu_elinymparisto.indd.pdf

Comments are closed.