Kuvataidelinjan oppiaineet

Perusopetus

Keskim. 17h/vk

Uskonto 1

Kuvataiteen perusopetus 8
– taidehistoria ja kansanperinne
– kuvanrakentamisen perusteet
– piirustus

Viestintä 1

Tietotekniikka 1

Elämäntaidot 6
– yhteisökasvatus
– teemapäivät
– oppilaskuntatoiminta
– solun viikkosiivous

– halutessaan voi suorittaa lukion kuvataidekurssit KU 1 ja KU 2,
jolloin ne sisällytetään kuvataiteen opintoihin

Valinnaisaineet

Valitaan seuraavista 9–13 h/vk

Kuvailmaisu 3
– taidemaalaus, -grafiikka, ympäristö- ja tilataide, kuvanveisto, keramiikka

Kuvaviestintä 3
– valo- ja videokuvaus, kuvankäsittely ja editointi, printti- ja nettijulkaiseminen

Käsityömuotoilu, tekstiilityö 5

Käsityömuotoilu, tekninen työ 3/6

Englanti 3/4

Matematiikka 2

Liikunta 2

Psykologia 1

Yrittäjyys 2

Kuvataiteen lukio-diplomi 1 (väh. neljä lukion kurssia täytyy olla suoritettu aiemmin)

Harrasteaineet

Kuorolaulu 2

Englannin kerho 0,5

Pianonsoitto 15 min/vko + itsenäinen harjoittelu

 

Comments are closed.