21.1.-31.1.2014

paivakirjanappi

 

Thursday, January 23

varia_aulssa

Thursday was color day! Everyone was encouraged to wear as much color as possible and no dark colors allowed. Right away in the morning I noticed that most people remembered it was color day because the cafeteria was bright with colors.

Today there were power outages throughout the day. Pauliina and Riikka were in the elevator going upstairs, when the power went out. The elevator got stuck in half way and they had to stay there until the caretaker and the technician led them down.

It was a relaxing day for me and I even was able to get a nap or two in. The normal free-time activities were going on that day. After dinner, the girls played bandy in gym class. I was able to talk to my family at home via FaceTime for a few hours. While talking to them Ivarikkaat_sukat learned that two of my aunts, a cousin and my little brother are probably coming to Finland this summer for three weeks. I was so excited to hear that.

 

Torstai, 23. tammikuuta

Torstai oli väripäivä! Kaikkia rohkaistiin pukeutumaan niin värikkäästi kuin mahdollista, tummia värejä ei sallittu. Heti aamulla huomasin, että suurin osa opistolaisista muisti että oli väripäivä, koska ruokala oli täynnä kirkkaita värejä.

Tänään opistolla oli sähkökatkoksia pitkin päivää. Pauliina ja Riikka olivat hississä matkalla yläkertaan, kun sähköt menivät poikki. Hissi juuttui puoliväliin, ja he joutuivat olemaan siellä niin kauan kunnes talonmies ja korjaaja saivat heidät alas.

talomies_hissihississä_hauskaa

luistelua

 

 

 

 

 

 

Torstai oli minulle rento päivä; pystyin nukkumaan jopa parit päiväunet. Vapaa-aika kului perinteisten aktiviteettien parissa. Päivällisen jälkeen osa tytöistä pelasi liikuntatunnilla jääpalloa kaukalossa. Itse puhuin perheeni kanssa videopuhelun kautta muutamia tunteja. Puhelun aikana sain kuulla heiltä, että kaksi tätiäni, serkkuni ja pikkuveljeni ovat luultavasti tulossa Suomeen tänä kesänä kolmeksi viikoksi. Olin todella innoissani kuullessani tämän.

 

 

 

 

Friday, January 24pancakemix

On Friday after cleaning and lunch was mutual hour. There was a man who talked about how each student can affect the amount of energy the opisto consumes and pays for. He gave tips for saving on electricity, water, and heating. After one hour of Finnish class I was free for the rest of the day. After supper we played volleyball for awhile which was very fun because volleyball has not been played a lot lately. The Americans, some other students, and I made American pancakes in our dorm Miekkala that evening. They were very delicious. In the evening in the auditorium some students watched videos of former opisto years.

 

Perjantai, 24. tammikuutapannukakku_2

Siivouksen ja lounaan jälkeen oli yhteinen tunti. Kuulimme, kuinka jokainen oppilas voi vaikuttaa energiamäärään, jonka opisto kuluttaa ja josta se maksaa. Saimme vinkkejä energian-, veden- ja lämmönsäästöön. Suomentunnin jälkeen minulla oli loppupäivä vapaata. Päivällisen jälkeen pelasimme lentopalloa hetken, mikä oli tosi hauskaa, koska lentopalloa ei ole pelattu paljon viime aikoina. Me amerikkalaiset ja muutamat muut teimme amerikkalaisia pannukakkuja meidän solussa, Miekkalassa. Ne olivat tosi herkullisia. Illalla jotkut oppilaat katsoivat auditoriossa videoita aiemmilta opistovuosilta.

 

Lauantai, 25. tammikuuta

vanh_paiv_ruokailu

Lauantaina lounaan jälkeen alkoi vanhempainpäivä salissa. Aluksi kuultiin tyttö- ja poikaryhmän musiikkiesitykset ja katsottiin erityislinjalaisten kuvaama video. Rehtori luki opistolaisten kirjoituksia opistovuoden hyvistä ja huonoista puolista. Opistoa pidetään paikkana, jossa on hyvä olla ja itsenäistyä. Moni meistä koki arvokkaaksi sen, että on saanut opistossa runsaasti uusia ystäviä.

Matematiikan ja atk:n opettaja Jouni kertoi tuloksia opistolaisten itsearviointikyselystä. Siitäkin kävi ilmi opistokavereiden suuri merkitys. Toinen selvästi myönteinen asia oli opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvät välit. Parantamisen varaakin on, sillä jaksaminen ei yhteenvedossa ollut parhaimmalla mahdollisella tasolla. Useat eivät tunne oloaan kovinkaan pirteäksi ja energiseksi. Opintomatkakohteista Viro oli saanut kyselyssä enemmistön kannatuksen. Sinne matkustettaessa vaaditaan voimassaoleva passi, joten ei muuta kuin poliisilaitokselle sormenjälkiä painelemaan!

poikien_lauluvanh_paiva_salissa

 

 

 

 

 

 

 

dan_vanh_paivapikkusisko

vanh_ryhmatyoOhjelma jatkui kahvin jälkeen ryhmätyökeskusteluina. Ammatinvalintakysymykset ovat ajankohtaisia näin yhteishaun lähestyessä. Meidän ryhmässämme kysyttiin, onko jatko-opintokelpoisuus opiston käyneillä sama kuin peruskoulun juuri päättäneillä. Onneksi opistovuosi ei vähennä lähtöpisteitä vaan päinvastoin voi lisätä niitä, jos opistossa saa korotetuksi arvosanoja. Puhuimme asenteesta ja siitä, miten hyvä tai huono asenne näkyy oppitunneilla ja yhteisissä tilaisuuksissa.

Yleiskeskustelussa lääkäri Markku Nymanin puheenvuoro netin käytön hyödyistä ja riskeistä oli todella mielenkiintoinen. Hän kertoi lasten ja nuorten hyvinvointiseminaarista ja esitteli tuoreita tutkimuksia. Erityisesti alle viisivuotiaat eivät saisi viettää aikaa netissä ollenkaan. Todettiin ettei vastuuta netin käytöstä voi antaa nuorille vaan vanhempien on valvottava sitä.

 

Monday, January 27

Today I got up for breakfast and ate riisipuuro at 7:45, and then went to textiles class. In textiles class I finished making my rug. All I had to do to finish it was to tie the strings on the ends. Our teacher was sick and didn’t come to class today so we only had to go to the first hour. After textiles everybody went to morning devotion for fifteen minutes. Since we didn’t have to go to textiles class after devotion, I went and took a half hour nap. I woke up and us four Americans went to Finnish lesson for an hour and then went to lunch. After it I went into the gym with other opisto students and played volleyball for fifteen minutes. Then we went to Finnish lesson for another hour.

After lunch we had the committee meetings. In the international committee we talked about what kind of event we could have with the whole opisto, such as having stations learning things about different countries in each station. After that I walked to the K-Market to buy some food, went to the bank, and then back to opisto and played some basketball and then ate dinner.

makaranpastoIn the evening the freetime committee organised program in aula. We sang and talked with each other and roasted makkara in the fireplace. Then I went to evening snack, and after playing volleyball for a while I went to my solu Hyöteikkö for the night.

Maanantai, 27. tammikuuta

Tänään heräsin aamupalalle ja söin riisipuuroa 7.45 ja sitten menin tekstiililuokkaan. Tekstiililuokassa lopettelin mattoni tekemistä. Minun täytyi vain sitoa loimien päät. Opettajamme oli sairastunut eikä tullut tunnille tänään, joten meidän täytyi osallistua vain ensimmäiselle tunnille. Tekstiilitunnin jälkeen kaikki menivät aamuhartauteen viideksitoista minuutiksi. Koska meidän ei tarvinnut mennä tekstiilitunnille, menin ottamaan puolen tunnin torkut. Herättyäni me neljä amerikkalaista menimme suomen tunnille ja sitten lounaalle. Syönnin jälkeen menin saliin muiden opistolaisten kanssa ja pelasin lentopalloa viisitoista minuuttia. Sitten menimme toiseksi tunniksi opiskelemaan suomea.

Lounaan jälkeen meillä oli toimikuntien kokoukset. Kansainvälisyystoimikunnassa suunnittelimme, millaisen tapahtuman voisimme järjestää koko opistolle – esimerkiksi pisteitä, joissa voitaisiin oppia asioita eri maista.

Illalla vapaa-ajantoimikunta järjesti ohjelmaa aulassa. Lauloimme ja juttelimme toistemme kanssa ja paistoimme makkaraa takassa. Sitten menimme iltapalalle, ja pelattuamme lentopalloa vähän aikaa menin soluuni Hyöteikköön yöksi.

Tuesday, January 28

Today I slept in until 8:45 since I didn’t have any classes until computer. In computer class we just learned about how to use Google Drive. Next I went to Communications for two hours, with lunch in between. In communications we were assigned a speech that we’ll have to give in front of our class next Tuesday. I have to imagine that I’ll come back to the Ranua Opisto 20 years from now for a weekend with the other opisto students and I will have a speech about my thoughts and experiences of that time.

After the Finn lesson I went to coffee, and then to home economics. We made some tuna salad, croissants, and some muffin things with some strawberry jam on top. Teemu, Courtney, Mara, Daniel, and I made them together. After eating and cleaning I went to hang out with some students for the rest of the evening until it was time for bed.

Tiistai, 28. tammikuuta

Tänään nukuin varttia vaille yhdeksään, koska minulla ei ollut tunteja ennen atk:ta. Atk-tunnilla opettelimme Google Driven käyttöä. Seuraavaksi menimme viestinnän tunneille kahdeksi tunniksi, välissä oli lounas. Viestinnässä saimme tehtäväksi pitää puhe luokan edessä ensi tiistaina. Minun täytyy kuvitella, että tulisin kahdenkymmenen vuoden kuluttua takaisin Ranuan opistolle viikonlopuksi opistoystävieni kanssa ja pitäisin silloin puheen ajatuksistani ja kokemuksistani.

Suomen tunnin jälkeen menin kahville ja sitten kotitaloustunnille. Valmistimme tonnikalasalaattia, voisarvia ja joitakin muffinssin tapaisia, joissa oli mansikkahilloa päällä (Runebergin torttuja). Teemu, Courtney, Mara, Daniel ja minä teimme ne yhdessä. Syönnin ja siivoamisen jälkeen hengailin joidenkin opistolaisten kanssa loppuillan, kunnes oli aika mennä nukkumaan.

maisemaWednesday, January 29

Today we Americans had three hours of Finn lesson, lunch, a break, and then two hours of choir. In choir we got a new song and learned our parts. It was a successful choir day. Then we went to coffee, I had an hour break, and then to religion class for two hours. We talked a little bit about how to use our God given gifts, and things of that matter. We went to dinner, and then played volleyball, and hung out for the rest of the evening.

Keskiviikko, 29. tammikuuta

Tänään meillä amerikkalaisilla oli kolme tuntia suomea, lounas, hyppytunti ja sitten kaksi tuntia kuoroa. Kuorossa saimme uuden laulun ja opettelimme stemmojamme. Oli onnistunut kuoropäivä. Sitten menimme kahville, minulla oli tunnin tauko, ja sen jälkeen uskonnontunnit. Keskustelimme hieman, kuinka käyttää Jumalan antamia lahjoja, ja tämän tapaisia asioita. Päivälliselle pelasimme lentopalloa ja oleilimme loppuillan.

Thursday, January 30

muka_ahkeraa

pekkaThis morning I went to International Studies class for two hours after breakfast, and Courtney and I continued our project about depression. I had Technical work after that so I worked on my bracelet for a while.

In Finn lesson we Americans had a quiz. I did quite well, so I was satisfied. I did laundry after Finn lesson so I would have clean clothes for the off weekend. We Americans will attend a Finnish history course at Reisjärvi opisto.

After laundry I went into the woodworking classroom and finished my bracelet. Now I have to decide what I want to do for my next project. I went to my solu and did most of my cleaning so I didn’t have to wake up so early the next morning. I went to go eat dinner in the middle of my cleaning, and then played spike until it was time for bed.

tekninen_2Torstai, 30. tammikuuta

Tänään meillä oli kaksi tuntia kansainvälisyystietoa aamupalan jälkeen, ja Courtney ja minä jatkoimme projektiamme masennuksesta. Minulla oli teknisen työn tunti sen jälkeen, joten tein jonkin aikaa rannerengastani.

Suomen tunnilla meillä amerikkalaisilla oli tietokilpailu. Olin siinä melko hyvä, ja olin tyytyväinen. Pesin pyykkiä suomen tunnin jälkeen, jotta minulla olisi puhtaita vaatteita ulkoviikonlopuksi. Me amerikkalaiset osallistumme Suomen historian kurssille Reisjärven opistolla.

Pyykinpesun jälkeen menin teknisen työn luokkaan ja tein käsikoruni loppuun. Nyt minun täytyy päättää, mitä haluan tehdä seuraavaksi. Menin soluuni siivoamaan, jotta minun ei tarvitsisi herätä niin aikaisin seuraavana aamuna. Kävin välillä syömässä päivällistä, ja illalla pelasin spikeä, kunnes oli nukkumaanmenon aika.

Friday, January 31

Oops, January is over! It was a cold but beautiful month, such as the opisto students’ pictures tell.

Perjantai, 31. tammikuuta

Hupsista, tammikuu on ohi! Se oli kylmä mutta kaunis kuukausi, kuten opistolaisten kuvista näkyy.

talvihankipenkit

 

 

 

 

 

 

 

kaunista_rantaa

 

 

 

Comments are closed.