Viestintälinja

Noin 360 opiskelijaa on tähän mennessä saanut todistuksen Ranuan opiston viestintälinjalta. Suullisen ja kirjallisen viestinnän sekä radiotyön opettajana opistossa toimii Tuuli Hintsala.

Noin 400 opiskelijaa on tähän mennessä saanut todistuksen Ranuan opiston viestintälinjalta.

Mitä uutta linjalla?

Viestintälinja kehittyy aikaa seuraten ja opiskelijoiden toiveita kuunnellen. Hyvää palautetta ovat saaneet esimerkiksi seuraavat uudistukset:

– entistä yksilöllisempiä tehtäviä erityisesti aikuisopiskelijoille

– laajentunut valinnaisainevalikoima

– yhden tai kahden viikon intensiivikurssit esim. viittomakielestä tai videoiden teosta

Katso videokooste edellisvuoden viittomakielenkurssilta. Yleistietoa opistosta saat uudesta esittelyvideosta.

Ensi vuonna opiskelijat ovat mukana myös nettisivujen uudistamisessa.

Varmuutta viestintään

Viestintälinja sopii kaikille, sillä jokainen tarvitsee työssään, opiskelussaan ja ihmissuhteissaan viestintätaitoja. Pieni välähdys aiempien opiskelijoiden videokoosteelta kertoo mukavasta ilmapiiristä, jossa viestintätaitoja opiskellaan. Kyse on aivan arkisista, opeteltavista taidoista: yleisön edessä esiintyminenkin lähtee siitä, että mikrofoni on oikealla korkeudella.

.

Mitä ja miten opiskellaan?

Haluatko päästä eroon liiallisesta esiintymisjännityksestä? Haluatko oppia ilmaisemaan asiasi selkeästi ja ymmärrettävästi? Tähän sinulla on mahdollisuus viestintälinjan perusopetuksessa: suullisessa viestinnässä sekä radiotyössä.

Kirjallisessa viestinnässä tavoitteet ovat vastaavanlaisia. Kirjoitat selkeitä, kiinnostavia tekstejä ja rohkenet pian jopa julkaista niitä.

Oikealla hetkellä otettu kuva kertoo joskus enemmän kuin tuhat sanaa. Viestintälinjalla opit valo- ja videokuvausta sekä kuvan käsittelyä ja käyttöä julkaisuissa.

Lehtityössä, www-sivujen teossa ja oman portfoliosi laatimisessa tutustut taittoon eli sivun ulkoasun suunnitteluun.

Viestinnän opiskelussa lähestyt monenlaisia vastaanottajia monin erilaisin keinoin. Perinteisiimme kuuluvat muun muassa kouluvierailut: teemapäivien suunnittelu ja oppituntien pito alakoululaisille.

Opistoneuvoston puheenjohtajana on yleensä viestintälinjan opiskelija. Puheenjohtajan tehtävät päättyvät tervehdyspuheen pitoon ja kuuluttajana toimimiseen lukuvuoden päätösjuhlassa.

Opistoneuvoston puheenjohtajana on yleensä viestintälinjan opiskelija. Puheenjohtajan tehtävät päättyvät tervehdyspuheen pitoon ja kuuluttajana toimimiseen lukuvuoden päätösjuhlassa.

Uskonnon ja kirjallisuuden opiskelu rakentaa maailmankuvaasi. Monet syvälliset keskustelut käydään näillä tunneilla.

Opiston ulkomaalaiset opiskelijat ovat osittain mukana viestintälinjan opetuksessa. Kielitaitosi kehittyy myös englannin tunneilla sekä vapaa-ajalla ja asunnoissa ulkomaalaisten kanssa.

Opisto-opiskelun tarkoitus on auttaa sinua elämässä eteenpäin. Jos esimerkiksi jatko-opiskelusuunnitelmiesi vuoksi haluat yhdistää viestintälinjan opiskeluun vaikkapa kuvataidelinjan aineita, laadimme lukujärjestyksesi sen mukaiseksi. Jos taas opiskelet kuvataidelinjalla, voit halutessasi osallistua esimerkiksi radiotyöhön. Viestintälinjalla voit myös suorittaa lukion kursseja ainakin äidinkielessä, englannissa ja psykologiassa.

Tule rohkeasti syventämään taitojasi ja opiskelemaan uutta. Tule omana itsenäsi: se on paras lähtökohta oppia viestintää.

Missä elämänvaiheessa viestintälinjalle?

Viestintälinjan pääsyvaatimuksena on 18 vuoden ikä. Opetus on suunniteltu aikuisopiskelijoille, mutta myös nuoremmat viestinnästä kiinnostuneet ovat pärjänneet joukossa hyvin. Voit siis hakea linjalle, vaikka et olisi vielä 18-vuotias; otamme sinut, jos ryhmään mahtuu.

Useimmat opiskelijoista ovat olleet edellisen kevään ylioppilaita. Joku on halunnut käydä opiston heti 18 vuotta täytettyään ja tullut viestintälinjalle lukio- tai ammattiopintojen välissä.

Viestintälinjan opiskelijat asuvat opiston muiden täysi-ikäisten opiskelijoiden kanssa 5 - 8 hengen soluasunnoissa. Kuvassa Perukan kämppikset vuodelta 2012 - 2013. Eri puolilta Suomea tulleiden tyttöjen lisäksi solussa asui kaksi tyttöä Kanadasta ja yksi Yhdysvalloista.

Viestintälinjan opiskelijat asuvat opiston muiden täysi-ikäisten opiskelijoiden kanssa 5 – 8 hengen soluasunnoissa. Kuvassa Perukan kämppikset vuodelta 2012 – 2013. Eri puolilta Suomea tulleiden tyttöjen lisäksi solussa asui kaksi tyttöä Kanadasta ja yksi Yhdysvalloista.

Moni on ollut valmis lähihoitaja, leipuri tai sähköasentaja ja toteuttanut unelmansa opistovuodesta ennen työelämään siirtymistään.

Muutama keski-ikäinen on käyttänyt vuorotteluvapaansa viestinnän opiskeluun. Linjalle voi tulla myös kesken vuoden, esimerkiksi syksyn ylioppilaskirjoitusten jälkeen tai armeijan päätyttyä tammikuussa.

Mihin viestintälinjan jälkeen?

Viestintälinjalla opiskelleet ovat jatkaneet opintojaan hyvin monenlaisilla aloilla. Useat ovat lähteneet opiskelemaan opettajiksi, kuten luokanopettajiksi tai äidinkielenopettajiksi. Linjalla saakin hyvää valmennusta opetusalan tehtäviin ja pääsykokeisiin. Viestintälinjan käyneitä toimii myös terveydenhoito- ja sosiaalialalla, tekniikan ammateissa, myyntityössä; pappina, juristina ja armeijan palveluksessa. Toimittajan tehtävissä toimii myös useita.

Mistä rahat opistovuoteen?

Täysi-ikäisten opiskelijoiden opintotuki on hyvä. Varsinkin sen jälkeen, kun vanhempien tulot eivät enää vaikuta opintotukeen, vuosi opistossa on melkein ilmainen. Tietoa opintotuesta löydät hakupaperit-sivulta. Opistolla jaetaan tietyin perustein myös opintoseteleitä.

Opiskelijoiden työnäytteitä

Voit tutustua muutamiin viestintälinjan opiskelijoiden oppimisportfolioihin, joita he ovat tehneet valitsemastaan aiheesta: Päivikki Impiö ja Niina Vuorma kertovat suullisen viestinnän opinnoista. Radiotyöstä on esillä Leo-Lassi Kinnusen  portfolio. Anna Rautakoski teki portfolion kuvallisen viestinnän opiskelusta, Sanna Ruokangas tekstiilityön opinnoista, Elina Ranta-Nilkku taidekerhosta ja Hannu Alanen puukkoprojektista.

 

Lehtijuttuja, jotka kertovat opiskelusta:

Kolmen aikuisopiskelijan opistokokemuksia

Opistovuosi linssin läpi (viestintälinjalla 16-vuotiaana)

Kansanopiston päivä on täynnä toimintaa

”Ei täällä osaa enää edes jännittää”

Opiskelu viestintälinjalla on käytännönläheistä mutta vaatii usein syvällistä pohdintaa ja pitkäjänteistä työskentelyä. Opiskelun vastapainoksi opistossa on monia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.Yhdessä pelaaminen on yksi niistä.

Opiskelu viestintälinjalla on käytännönläheistä mutta vaatii usein syvällistä pohdintaa ja pitkäjänteistä työskentelyä. Opiskelun vastapainoksi opistossa on monia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Yhdessä pelaaminen on yksi niistä.

 

Viestintälinjan opiskelijoiden toimittama Opistopäiväkirja sekä Opistoradiossa olevat radio-ohjelmat antavat myös kuvaa opiskelusta. Kannattaa lukea ja kuunnella!

Radiotyö on useimmille viestintälinjan opiskelijoille uusi oppiaine. Kun äänieditointiohjelma tulee tutuksi, radio-ohjelmien koostaminen on mielenkiintoista ja hauskaa.

Radiotyö on useimmille viestintälinjan opiskelijoille uusi oppiaine. Kun äänieditointiohjelma tulee tutuksi, radio-ohjelmien koostaminen on mielenkiintoista ja hauskaa.

juontaa

Radiolähetyksen juonto- ja äänitarkkailutehtäviin tutustutaan seuralähetysten yhteydessä.

Useimmat haastatteluohjelmat tehdään äänieristetyssä studiotilassa. Joskus studiossa on ruuhkaa; silloin äänityspaikka voi löytyä vaikkapa patjavarastosta.

Useimmat haastatteluohjelmat tehdään
äänieristetyssä studiotilassa. Joskus studiossa on ruuhkaa; silloin äänityspaikka voi löytyä vaikkapa patjavarastosta.

Radio-ohjelmia tehdessä oppii ihmisten kohtaamista, ilmaisutaitoa sekä radiotekniikkaa. Tässä viestintälinjan opiskelija tekee ohjelmaa erityislinjalaisten kanssa eläinpuistossa. Ohjelman voit kuunnella Opistoradiosta.

Radio-ohjelmia tehdessä oppii ihmisten kohtaamista, ilmaisutaitoa sekä radiotekniikkaa. Tässä viestintälinjan opiskelija tekee ohjelmaa erityislinjalaisten kanssa eläinpuistossa.

Suullisen viestinnän harjoitusta saadaan myös oppituntien ulkopuolella. Esimerkiksi opiston talvipäivien paneelikeskustelun puheenjohtajana on perinteisesti ollut viestintälinjan opiskelija.

Suullisen viestinnän harjoitusta saadaan myös oppituntien ulkopuolella. Esimerkiksi opiston talvipäivien paneelikeskustelun puheenjohtajana on perinteisesti ollut viestintälinjan opiskelija.

Oppitunneilla pidetyt esiintymisharjoitukset kuvataan videolle ja katsotaan yhdessä. Toiset tottuvat kameraan nopeasti, toiset vähitellen.

Useat oppitunneilla pidetyt esiintymisharjoitukset kuvataan videolle ja katsotaan yhdessä. Toiset tottuvat kameraan nopeasti, toiset vähitellen.

Runonlausunta, pantomiimit ja näytelmät ovat tehokkaita tapoja oppia ilmeikästä esiintymistä. Yleisönä on milloin lapsia, milloin vanhuksia. Opistolla juhlia ja tapahtumia on usein.

Runonlausunta, pantomiimit ja näytelmät ovat tehokkaita tapoja oppia ilmeikästä esiintymistä. Yleisönä on milloin lapsia, milloin vanhuksia. Opistolla juhlia ja tapahtumia on usein.

Viestintälinjalla keskustellaan paljon, enimmäkseen rennosti ja epävirallisesti mutta myös johdetusti ja aiheessa pysyen kirjallisuustunneilla tai pääsykoeaineiston pohjalta. Videoidut ryhmäkeskustelut ovat hyvää valmennusta monen oppilaitoksen valintakokeisiin.

Viestintälinjalla keskustellaan paljon, enimmäkseen rennosti ja epävirallisesti mutta myös johdetusti ja aiheessa pysyen kirjallisuustunneilla tai pääsykoeaineiston pohjalta. Videoidut ryhmäkeskustelut ovat hyvää valmennusta monen oppilaitoksen valintakokeisiin.

 

Uskontotuntien ohjelmassa on usein ryhmätöitä ja keskusteluja. Viestintälinjan opiskelijoiden lisäksi tunneilla ovat mukana muut opiston täysi-ikäiset opiskelijat.

Uskontotuntien ohjelmassa on usein ryhmätöitä ja keskusteluja. Viestintälinjan opiskelijoiden lisäksi tunneilla ovat mukana muut opiston täysi-ikäiset opiskelijat.

Teemaviikkojen tapahtumissa käy vieraita, ja viestintälinjan opiskelijat saavat tehtäväkseen  haastatella heitä.

Teemaviikkojen tapahtumissa käy vieraita, ja viestintälinjan opiskelijat saavat tehtäväkseen haastatella heitä.

Päivämies on yksi viestintälinjan harjoituslehdistä. Opintokäynnillä Oulussa seurataan, miten jutut etenevät toimituksessa ja miten toimittajat ja taittajat tekevät päivittäistä työtään.

Päivämies on yksi viestintälinjan harjoituslehdistä. Opintokäynnillä Oulussa seurataan, miten jutut etenevät toimituksessa ja miten toimittajat ja taittajat tekevät päivittäistä työtään.

Valinnaisessa kuvaviestinnässä digijärjestelmä-kamera tulee tutuksi, samoin kuvan käsittely tietokoneella.

Valinnaisessa kuvaviestinnässä digijärjestelmä-
kamera tulee tutuksi, samoin kuvan käsittely tietokoneella.

Valokuvauksen opiskelussa voit käyttää omaa kameraasi tai opiston kameroita. Valokuvia tarvitaan lehtijuttuihin, opiston nettisivuille ja muistoksi opistovuodesta.

Valokuvauksen opiskelussa voit käyttää omaa kameraasi tai opiston kameroita. Valokuvia tarvitaan lehtijuttuihin, opiston nettisivuille ja muistoksi opistovuodesta.

Englantia opiskellaan oppitunneilla syntyperäisen kielenpuhujan johdolla. Vapaa-aikana kehittyy erityisesti puhumisen ja kuuntelemisen taito. Tässä viestintälinjan opiskelija (vas.) tekee tuttavuutta Kanadasta tulleiden kanssa.

Englantia opiskellaan oppitunneilla syntyperäisen kielenpuhujan johdolla. Vapaa-aikana kehittyy erityisesti puhumisen ja kuuntelemisen taito. Tässä viestintälinjan opiskelija (vas.) tekee tuttavuutta Kanadasta tulleiden kanssa.

Amerikkalaiset opiskelijat ovat välittömiä, ja heidän kanssaan on helppo tulla toimeen, vaikka kielivaikeuksia aluksi olisikin. Suomalainen Helena ystävystyi kämppäkaverinsa Kaylan kanssa.

Amerikkalaiset opiskelijat ovat välittömiä, ja heidän kanssaan on helppo tulla toimeen, vaikka kielivaikeuksia aluksi olisikin. Suomalainen Helena ystävystyi kämppäkaverinsa Kaylan kanssa.

Useimmat viestintälinjan opiskelijat valitsevat harrasteaineekseen musiikin. Opettaja pitää kuoro- ja soittotunnit kerran viikossa, ja muina aikoina harjoituksiin kokoonnutaan opiskelijan johdolla. Myös vapaahetkinä soitetaan ja lauletaan paljon.

Useimmat viestintälinjan opiskelijat valitsevat harrasteaineekseen musiikin. Opettaja pitää kuoro- ja soittotunnit kerran viikossa, ja muina aikoina harjoituksiin kokoonnutaan opiskelijan johdolla. Myös vapaahetkinä soitetaan ja lauletaan paljon.

Valinnaisaineet tekstiilityö, tekninen työ, taidekerho ja liikunta täydentävät viestintälinjan opiskeluohjelmaa.

Valinnaisaineet tekstiilityö, tekninen työ, taidekerho ja liikunta täydentävät viestintälinjan opiskeluohjelmaa.

Yhdessä toteutetut opiskeluprojektit, vierailut, retket ja keskustelut tutustuttavat opiskelijoita toisiinsa ja luovat linjalle hyvän ryhmähengen. Vapaasta ilmapiiristä kertoo vaikkapa kuva, johon vuosikurssi 2008 - 2009 asettui erään suullisen viestinnän tunnin päätteeksi. Opistolle oli tulossa retkeläisiä, ja luokkaan oli tuotu patjoja majoitusta varten. Tovereiden esityksiä seurattiin rennosti patjoilla loikoillen, ja kun Leksalla oli kamera, itselaukaisimella saatiin talvinen lauantaihetki ikuistetuksi.

Yhdessä toteutetut opiskeluprojektit, vierailut, retket ja keskustelut tutustuttavat opiskelijoita toisiinsa ja luovat linjalle hyvän ryhmähengen. Vapaasta ilmapiiristä kertoo vaikkapa kuva, johon vuosikurssi 2008 – 2009 asettui erään suullisen viestinnän tunnin päätteeksi. Opistolle oli tulossa retkeläisiä, ja luokkaan oli tuotu patjoja majoitusta varten. Tovereiden esityksiä seurattiin rennosti patjoilla loikoillen, ja kun Leksalla oli kamera, itselaukaisimella saatiin talvinen lauantaihetki ikuistetuksi.

Comments are closed.