Usko on luja luottamus

BE5A4898

Lauantai-iltana seuratelttaan oli kokoontunut paljon ihmisiä kuuntelemaan Johannes Leppäsen puheenvuoroa, joka pohjautui opistoseurojen tunnuslauseeseen “Usko on luja luottamus” (Hepr. 11:1).

Leppänen muistutti puheenvuorossaan, että Jumala asetti ihmisen sanansa uskojaksi. Vanhan testamentin ajan Jumalan lapset uskoivat lupaukseen, joka kerran täyttyisi. Me tämän päivän Jumalan lapsina uskomme Jeesuksen täyttämään lunastustyöhön. Usko on jokaisen ihmisen elämän tärkein asia.

”Ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä” (Hebr. 11:6). Puheenvuorossa pohdittin uskomme tarkoitusta. Uskon vaikuttaa sen, että meillä on sydämessä halu päästä kerran Taivaaseen. Jumala palkitsee ne, jotka Häntä etsivät. Mooseskin halusi mieluummin jakaa Jumalan kansan kärsimykset kuin elää syntistä elämää Faraon tyttären poikana. Hän näki Egyptin aarteita kalliimpana Kristuksen osaksi tulevan häväistyksen. Joskus tulee eteen ajatuksia, kannattaako uskoa. Jumalan lapset tukevat toisiaan kiusausten keskellä keskustelemalla ja siunaamalla toinen toisiaan evankeliumilla.

BE5A4891

Leppänen kertoi Noasta, jota pilkattiin, kun hän rakensi arkkia ennen vedenpaisumusta. Noa tunsi Jumalan voiman ja saarnasi vedenpaisumuksesta välittämättä pilkasta. Myös Joosefin elämässä uskon voima ja vaikutus näkyivät konkreettisesti. –Kaiken jumalattomuuden keskellä Jumala varjeli uskovaista Joosefia. ”Ja Herra oli Josephin kanssa, ja hän oli onnellinen mies” (1 Moos. 39:2).

Meitäkin tämän ajan Jumalan lapsia Jumala varjelee. Meillä kaikilla on kokemuksia siitä, kuinka Jumala on meitä varjellut.

BE5A4884

Kertoessaan uskon kuuliaisuudesta Leppänen nosti esiin Aabrahamin kuuliaisuuden. Aabrahamilla oli uskonkuuliaisuutta, vaikka Herra käski Aabrahamin antaa uhriksi ainoa poikansa.  “Iisak sanoi isälleen Abrahamille: ”Isä!” Ja Abraham sanoi: ”Niin, poikani?” Iisak sanoi: ”Tässä on tuli ja puut, mutta missä on karitsa polttouhriksi?” Abraham vastasi: ”Jumala katsoo kyllä itselleen karitsan polttouhriksi, poikani.” Sitten he jatkoivat yhdessä matkaa” (1. Moos. 22:7-8).

Nykyaikana ihmisiä opetetaan kyseenalaistamaan vanhaa ja löytämään uutta. Vaarana on kyseenalaistaa yksinkertainen usko. Puheenvuorossa kehotettiin seuraamaan Jumalan sanaa ihmisjärjen sijaan. -Ihmisjärki ei opeta kuuliaisuutta Jumalan sanalle ja Jumalan seurakunnan yhteisille kannanotoille, vaan järki kuuntelee lihan mieltä.

Johannes Leppänen lainasi setänsä Toivo Leppäsen sanontaa: ”Autuus meillä on uskossa ja voima evankeliumissa”. Leppänen rohkaisi, että mekin itsessämme heikkoina saamme luottaa ja turvata Jumalan lupaukseen. Tämän lupauksen ydintä on lupaus syntien anteeksiantamisesta.

Leppänen päätti puheenvuoronsa sanoihin: -Kun sinä näin ahkeroit uskoa, sinulle ja meille kaikille heikoilla ja vähävoimaisille uskojille kuuluu kutsu: tule sinä minun Isäni siunattu omistamaan se valtakunta, joka on sinulle valmistettu jo ennen kuin maailmalle oli perustus laskettu.

BE5A4885

HT

Paluu: Seuraterveisiä ja valokuvia

Comments are closed.