Hae opiskelijaksi

Hakuajat  lukuvuodeksi  2019 – 2020

 • Ranuan opiston perusoppijakson hakuaika on 19.2. – 15.4.2019.
 • Yli 18-vuotiaiden hakuaika jatkuu heinäkuun loppuun 31.7.2019 saakka.
 • Erityisopintojen polun hakuaika on 19.2. – 15.4.2019
 • Opistoon haetaan hakulomakkeilla, jotka löytyvät Opetushallituksen ylläpitämästä
  opintopolku.fi-palvelusta.
 • Opistot eivät kuulu yhteishakuun, vaikka opistoihin haetaankin yhteishaun kanssa samassa Opintopolku-palvelussa.

ENSIMMÄISEN OPINTOPOLUN OPINNOT

Opiston opiskelijavalinnat tehdään ensimmäisen opintopolun perusteella. Opistoon hakijan tulee valita ensimmäiseksi opintopoluksi vähintään yksi vaihtoehto. Sen lisäksi voi valita kaksi varavaihtoehtoa. Jos ei tule valituksi ensisijaisen toiveen pohjalta, huomioidaan muut hakijan valitsemat vaihtoehdot.

ERITYISOPINTOJEN POLKU

 • Opinnoissa keskitytään arkielämässä tarvittavien taitojen kehittämiseen. Tuetaan itsenäistymistä ja sosiaalisia taitoja
 • Valintakriteeri: Soveltuvuuden arviointi, joka tehdään koulutuskokeilun pohjalta. Koulutuskokeilusta sovitaan erityisopintopolun ohjaajan kanssa p. 0400 414 026

KOTITALOUS

 • Sopii kaikille, jotka haluavat kehittyä maukkaan, monipuolisen ja vaihtelevan ruoanvalmistuksen ja leivonnan osaajiksi.
 • Opiskelijapaikkoja 16, joista neljä voidaan täyttää erityisperustein.
 • Valintakritteri: Puolet opiskelijoista valitaan kotitalouden viimeisimmän arvosanan sekä motivoituneisuuden ja harrastuneisuuden perusteella. Toinen puoli valitaan harrastuneisuuden ja motivoituneisuuden perusteella.

KUVATAIDE

 • Kuvailmaisusta ja -viestinnästä, muotoilusta ja arkkitehtuurista kiinnostuneelle.
 • Opiskelijapaikkoja 18, joista neljä voidaan täyttää erityisperustein.
 • Valintakriteeri: Pohjakoulutus, peruskoulun tai lukion viimeisimmän todistuksen paras kuvataiteen arvosana sekä 3 näytetyötä. Kuvataidepolulle haluavat lähettävät kolme hyvälaatuista kuvaa tekemästään piirustuksesta, maalauksesta, muovailutyöstä tms. osoitteeseen kuvataide@rakro.fi.  Täysi-ikäisten opiskelijoiden suositellaan hakevan jo kevään hakuaikana. Kolme opiskelupaikkaa on varattu kesällä hakeville täysi-ikäisille.

LUKIO-OPINNOT

 • Lukioon aikovalle ja peruskoulussa hyvin pärjänneelle.
 • Opiskelijapaikkoja 22, joista neljä voidaan täyttää erityisperustein.
 • Valintakriteeri: Peruskoulun viimeisimmän todistuksen lukuaineiden arvosanojen keskiarvo.

PERUSKOULUOPINNOT

 • Kielissä ja matematiikassa peruskoulun arvosanojen korotusta tarvitsevalle
 • Opiskelijapaikkoja 16, joista neljä voidaan täyttää erityisperustein.
 • Valintakriteeri: Peruskoulun viimeisemmän todistuksen englannin, ruotsin ja matematiikan arvosanojen korottamistarve sekä hakijan muut opiskelutarpeet, jotka hakija perustelee vastaamalla hakulomakkeen kysymyksiin.

KÄSITYÖ/TEKNINEN TYÖ

 • Käsillä tekemisestä innostuneelle, puu- ja metallityöstä kiinnostuneelle.
 • Opiskelijapaikkoja 14, joista neljä voidaan täyttää erityisperustein.
 • Valintakriteeri: Puolet opiskelijoista valitaan käsityön viimeisimmän arvosanan sekä motivoituneisuuden ja harrastuneisuuden perusteella. Toinen puoli valitaan harrastuneisuuden ja motivoituneisuuden perusteella.

KÄSITYÖ/TEKSTIILITYÖ

 • Sinulle, joka haluat vahvistaa kädentaitojasi pehmeiden materiaalien parissa ja työskennellä projektiluontoisesti omien oppimistavoitteidesi mukaan.
 • Opiskelijapaikkoja 12, joista neljä voidaan täyttää erityisperustein.
 • Valintakriteeri: Puolet opiskelijoista valitaan käsityön viimeisimmän arvosanan sekä motivoituneisuuden ja harrastuneisuuden perusteella. Toinen puoli valitaan harrastuneisuuden ja motivoituneisuuden perusteella.

VIESTINTÄ

 • Viestintätaitojen ja esiintymisvarmuuden kehittämisestä kiinnostuneelle. Sopii kaikenikäisille opiskelijoille pohjakoulutuksesta riippumatta.’
 • Opiskelijapaikkoja 14, joista neljä voidaan täyttää erityisperustein. Täysi-ikäisten suositellaan hakevan jo kevään hakuaikana. Kolme opiskelupaikkaa on varattu kesällä hakeville täysi-ikäisille. Ulkomaalaiset opiskelijat opiskelevat viestinnän opintopolulla ja sisältyvät opiskelijamäärään.
 • Valintakriteeri: Pohjakoulutus sekä viimeisen koulutodistuksen äidinkielen ja viestinnän arvosanat

TOISEN OPINTOPOLUN OPINNOT

Opiskelijaksi hyväksytyt valitsevat toisen opintopolun sen jälkeen, kun opiskelupaikka on vahvistettu. Toiseksi opintopoluksi on tarjolla:

 • Erätaidot
 • Luontotaidot
 • Kotitalous
 • Käsityö/ tekninen työ,
 • Käsityö/ tekstiilityö
 • Työelämätaidot
 • Yrittäjyys

Opiskelijaksi valinta

Otamme yhteensä enintään 120 opiskelijaa lukuvuodeksi 2019 – 2020. Valinta suoritetaan hakuhetkellä viimeisimmän todistuksen perusteella. Hakemukset käsitellään nimettöminä. Myöhässä tulleet hakemukset pääsevät viimeiselle varasijalle.

 • Opiskelijavalinnat tehdään 31.5.2019 mennessä
 • Kesällä hakeneiden täysi-ikäisten valinnat tehdään 3.8.2019 mennessä.
 • Mikäli täysi-ikäisiä hakijoita ei ole tarpeeksi, täytetään vapaiksi jääneet opiskelijapaikat varasijalle päässeillä hakijoilla. Valinnat tapahtuvat kunkin opintopolun kriteerien pohjalta sekä erityisperustein.

Kaikille opintopoluille voidaan valita opiskelijoita erityisperustein. Erityisperusteissa painotetaan opiskelijan tarvetta opiskelupaikkaan. Perusteina huomioidaan sosiaaliset, psykologiset ja opinnolliset syyt, jotka tulee ilmetä hakemuksesta. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Hakemuksia lukevat rehtorit, opiskelijahuoltoryhmä sekä kunkin opintopolun vastuuohjaaja. Hakuajan jälkeen annetuilla tiedoilla ei ole vaikutusta opiskelupaikan saamiseen. Alle 18-vuotiaat opiskelijat täyttävät hakulomakkeen yhdessä huoltajan kanssa.

Lisätietoja ja neuvoja hakuun liittyen voit kysyä sähköpostilla osoitteesta haku@rakro.fi.

Kiitos mielenkiinnosta oppilaitostamme kohtaan ja menestystä tuleviin opintoihin.

Hakulomakkeet

 • Opiston perusoppijaksolle pääset hakemaan tästä.
 • Yli 18-vuotiaiden perusoppijaksolle pääset hakemaan tästä.
 • Erityisopintojen polulle pääset hakemaan tästä.

Comments are closed.