Hae opiskelijaksi

Hakuajat lukuvuodeksi 2020

 • Ranuan opiston perusoppijakson hakuaika on 18.2. – 15.4.2020.
 • Yli 18-vuotiaiden hakuaika jatkuu 15.6.2020 saakka.
 • Erityisopintojen polun hakuaika on 18.2. – 15.4.2019
 • Opistoon haetaan hakulomakkeilla, jotka löytyvät Opetushallituksen ylläpitämästä
  opintopolku.fi-palvelusta.
 • Opistot eivät kuulu yhteishakuun, vaikka opistoihin haetaankin yhteishaun kanssa samassa Opintopolku-palvelussa.

ENSIMMÄISEN OPINTOPOLUN OPINNOT

Opiston opiskelijavalinnat tehdään ensimmäisen opintopolun perusteella. Opistoon hakijan tulee valita ensimmäiseksi opintopoluksi vähintään yksi vaihtoehto. Sen lisäksi voi valita kaksi varavaihtoehtoa. Jos ei tule valituksi ensisijaisen toiveen pohjalta, huomioidaan muut hakijan valitsemat vaihtoehdot.

Tutustu opintopolkujen videoesittelyihin Rakron Vlogissa .

ERITYISOPINTOJEN POLKU

Kuvaus: Opinnoissa keskitytään arkielämässä tarvittavien taitojen kehittämiseen. Tuetaan itsenäistymistä ja sosiaalisia taitoja. 

Valintakriteeri:  Soveltuvuuden arviointi, joka tehdään koulutuskokeilun pohjalta. Opiskelijapaikkoja 8. Hakijan tulee käydä tutustumassa kevätlukukaudella 2020 opiston erityislinjan opintoihin ja kartoittamassa mahdollisia erityistarpeita asumiseen ja opiskeluun liittyen. Koulutuskokeilusta sovitaan erityisohjaajan kanssa 
maija-leena.toljamo@rakro.fi tai p. 040 041 4026. 

Kenelle: Itsenäistä elämää aloittelevalle. Arkielämän taidoissa tukea ja ohjausta tarvitsevalle. Sosiaalista elämää ja vuorovaikutusta nuorten kanssa tarvitsevalle

KOTITALOUS

Kuvaus: Kotitalouden opintopolulla keskitytään taitoihin, joita kaikki tarvitsevat elämässään. Valmistetaan ruokaa ja leivonnaisia sekä perinteisin että uusin ohjein. Opiskelijat saavat suunnitella ja toteuttaa omia aterioitaan. Opitaan kodin puhtaanapitoa ja pyykkihuoltoa. Oppimisen ja tekemisen ilo on tärkeimpiä kotitalouden opintopolun tavoitteita.

Valintakriteerit: Opiskelijapaikkoja 16, joista neljä voidaan täyttää erityisperustein. Puolet opiskelijoista valitaan kotitalouden viimeisimmän arvosanan sekä motivoituneisuuden ja harrastuneisuuden perusteella. Toinen puoli valitaan harrastuneisuuden ja motivoituneisuuden perusteella.

Kenelle: Sopii kaikille, jotka haluavat kehittyä maukkaan, monipuolisen ja vaihtelevan ruoanvalmistuksen ja leivonnan osaajiksi

KUVATAIDE

Kuvaus: Opintojen tavoitteena on kuvallisen ilmaisutaidon kehittäminen ja visuaaliseen kulttuuriin perehtyminen. Mahdollisuus suorittaa lukion kuvataidekurssit KU1 ja KU2 yhdellä lisätunnilla/ viikko.

Valintakriteerit: Pohjakoulutus, peruskoulun tai lukion viimeisimmän todistuksen paras kuvataiteen arvosana sekä 3 näytetyötä. Kuvataidepolulle haluavat lähettävät kolme hyvälaatuista kuvaa tekemästään piirustuksesta, maalauksesta, muovailutyöstä tms. hakulomakkeen täytön yhteydessä osoitteeseen www.opintopolku.fi. Opiskelijapaikkoja 18, joista neljä voidaan täyttää erityisperustein. Täysi-ikäisten opiskelijoiden suositellaan hakevan jo kevään hakuaikana. Kolme opiskelupaikkaa on varattu kesällä hakeville täysiikäisille.

Kenelle: Kuvailmaisusta ja -viestinnästä, muotoilusta ja arkkitehtuurista  kiinnostuneelle. 

LUKIO-OPINNOT

Kuvaus: Lukion opintoja suoritetaan vähintään kuusi kurssia. Mahdollisuus suorittaa jopa 9 lukion kurssia. Tarjolla on englannin, ruotsin, matematiikan, äidinkielen, fysiikan, kuvataiteen, uskonnon ja psykologian kursseja.

Valintakriteerit: Peruskoulun viimeisimmän todistuksen lukuaineiden arvosanojen keskiarvo. Opiskelijapaikkoja 22, joista neljä voidaan täyttää erityisperustein.

Kenelle: Lukioon aikovalle ja peruskoulussa hyvin pärjänneelle.

PERUSKOULUOPINNOT

Kuvaus: Opintopolulla opiskellaan englantia, matematiikkaa ja yhteiskunnassa ja kansalaisena toimista. Tavoitteena on englannin kielen, matemaattisten taitojen ja opiskelijan opiskelu- ja jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen. Opintopolulla on mahdollisuus korottaa englannin ja matematiikan peruskoulun arvosanoja. 

Valintakriteerit: Peruskoulun viimeisemmän todistuksen englannin ja/tai matematiikan arvosanojen korottamistarve sekä hakijan muut opiskelutarpeet, jotka hakija perustelee vastaamalla hakulomakkeen kysymyksiin. Opiskelijapaikkoja 16, joista neljä voidaan täyttää erityisperustein.

Kenelle: Englannissa ja matematiikassa peruskoulun arvosanojen korotusta  tarvitsevalle. 

KÄSITYÖ/TEKNINEN TYÖ

Kuvaus: Opinnot painottuvat tekniseen työhön. Opiskelija valmistaa työpajassa opiston aikana työn tai useampia töitä mieltymyksensä ja taitojensa mukaan käyttämällä monipuolisesti erilaisia kovia materiaaleja.

Valintakriteerit: Puolet opiskelijoista valitaan käsityön viimeisimmän arvosanan sekä motivoituneisuuden ja harrastuneisuuden perusteella. Toinen puoli valitaan harrastuneisuuden ja motivoituneisuuden perusteella. Opiskelijapaikkoja 14, joista neljä voidaan täyttää erityisperustein. 

Kenelle: Käsillä tekemisestä innostuneelle, puu- ja metallityöstä  kiinnostuneelle. 

KÄSITYÖ/TEKSTIILITYÖ

Kuvaus: Opiskelija suunnittelee ja valmistaa useita eri tuotteita pehmeistä materiaaleista omien mieltymystensä ja taitojensa mukaan. Opinnoissa kehitetään kädentaitoja ompelun, kudonnan, kankaan pinnankuvioinnin ja lankatöiden parissa. Käsillä tekemisen ilo ja yhdessä oppiminen vapaassa ilmapiirissä on yksi käsityön opintopolun tavoitteita.

Valintakriteerit: Puolet opiskelijoista valitaan peruskoulun viimeisimmän todistuksen parhaan käsityön arvosanan perusteella. Toinen puoli valitaan harrastuneisuuden ja motivoituneisuuden perusteella. Opiskelijapaikkoja 12, joista neljä voidaan täyttää erityisperustein.

Kenelle: Sinulle, joka haluat vahvistaa kädentaitojasi pehmeiden materiaalien parissa ja työskennellä projektiluontoisesti omien oppimistavoitteidesi mukaan.

VIESTINTÄ

Kuvaus: Opinnoissa keskitytään suulliseen, kirjalliseen ja sähköiseen viestintään. Erilaiset mediasisällöt, kuten radiotyöt, ovat keskeinen osa opintoja. Viestinnän opintopolulla on mahdollisuus suorittaa kaksi lukion äidinkielen kurssia: Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1) sekä Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (ÄI7).

Valintakriteerit: Pohjakoulutus sekä viimeisen koulutodistuksen äidinkielen ja viestinnän arvosanat. Opiskelijapaikkoja 14, joista neljä voidaan täyttää erityisperustein. Täysi-ikäisten suositellaan hakevan jo kevään hakuaikana. Kolme opiskelupaikkaa on varattu kesällä hakeville täysi-ikäisille. Ulkomaalaiset opiskelijat opiskelevat viestinnän opintopolulla ja sisältyvät opiskelijamäärään.

Kenelle: Viestintätaitojen ja esiintymisvarmuuden kehittämisestä kiinnostuneelle. Sopii kaikenikäisille opiskelijoille pohjakoulutuksesta riippumatta.

TOISEN OPINTOPOLUN OPINNOT

Opiskelijaksi hyväksytyt valitsevat toisen opintopolun sen jälkeen, kun opiskelupaikka on vahvistettu. Toiseksi opintopoluksi on tarjolla:

 • Erätaidot
 • Luontotaidot
 • Kotitalous
 • Käsityö/ tekninen työ,
 • Käsityö/ tekstiilityö
 • Työelämätaidot
 • Yrittäjyys

Opiskelijaksi valinta

Otamme yhteensä enintään 120 opiskelijaa lukuvuodeksi 2020 – 2021. Valinta suoritetaan hakuhetkellä viimeisimmän todistuksen perusteella. Hakemukset käsitellään nimettöminä. Myöhässä tulleet hakemukset pääsevät viimeiselle varasijalle.

 • Opiskelijavalinnat tehdään 31.5.2020 mennessä
 • Kesällä hakeneiden täysi-ikäisten valinnat tehdään 18.6.2020 mennessä.
 • Mikäli täysi-ikäisiä hakijoita ei ole tarpeeksi, täytetään vapaiksi jääneet opiskelijapaikat varasijalle päässeillä hakijoilla. Valinnat tapahtuvat kunkin opintopolun kriteerien pohjalta sekä erityisperustein.
 • Valinnat tapahtuvat kunkin opintopolun kriteerien pohjalta sekä erityisperustein. Numeron tai keskiarvon ollessa sama laitetaan ne hakijat etusijalle, joilla on erityisperusteita päästä opistoon. Tasatilanteessa arpa ratkaisee. 

Kaikille opintopoluille voidaan valita opiskelijoita erityisperustein. Erityisperusteissa painotetaan opiskelijan tarvetta opiskelupaikkaan. Perusteina huomioidaan sosiaaliset, psykologiset ja opinnolliset syyt, jotka tulee ilmetä hakemuksesta. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Hakemuksia lukevat rehtorit, opiskelijahuoltoryhmä sekä kunkin opintopolun vastuuohjaaja. Hakuajan jälkeen annetuilla tiedoilla ei ole vaikutusta opiskelupaikan saamiseen. Alle 18-vuotiaat opiskelijat täyttävät hakulomakkeen yhdessä huoltajan kanssa.

Lisätietoja ja neuvoja hakuun liittyen voit kysyä sähköpostilla osoitteesta haku@rakro.fi.

Kiitos mielenkiinnosta oppilaitostamme kohtaan ja menestystä tuleviin opintoihin.

Hakulomakeet opintopoluille

Comments are closed.