Opiskelijana opistossa

Opiskelu opistossa

Opiskelijat opiskelevat valitsemiensa opintopolkujen mukaisia opintoja. Kaikille kuuluvia oppiaineita ovat uskonto ja yhteisötaidot. Jokaisen alaikäisen opiskelijan on myös opiskeltava joko opintopolun sisällä tai valinnaisaineena vähintään yhdessä jaksossa englantia, viestintää, matematiikkaa ja tietotekniikkaa.

Opintopolkujen sisältöjen lisäksi opistossa voi opiskella valinnaisaineita. Valinnais­aineina jokaisella on mahdollisuus suorittaa lukion kursseja, korottaa peruskoulun arvosanoja ja opiskella kädentaitoja ja taideopintoja, vaikka ei olisi valinnut niitä opintopolukseen. Valinnaisaineina on mahdollista opiskella esimerkiksi musiikkia, vammaistyötä ja liikuntaa.

Opistossa on paljon erilaisia tapahtumia, teemaviikkoja ja -päiviä, jolloin oppiminen tapahtuu tekemisen ja toiminnan kautta. Opintojen ohella opisto tarjoaa monelle turvallisen mahdollisuuden itsenäistymiseen, hyvät puitteet sosiaalisen kasvamiseen ja paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia.

Yhteisötaidot    

Opistossa eletään tiiviissä yhteisössä. Yhteisössä jokainen jäsen on tärkeä, ja jokaisella on omat tehtävänsä. Opistoyhteisössä pyritään löytämään jokaiselle tehtäviä, joissa voi kokea onnistumisia ja oppia uutta.

Yhteisötaitojen tunneilla valmistaudutaan yhteisiin tapahtumiin ja projekteihin, joita lukuvuoden aikana toteutetaan. Yhteisötaidoissa voi painottaa sellaista, missä kokee olevansa hyvä tai sellaista, missä haluaisi oppia uutta.

Yhteisötaidot ovat tärkeitä myös opiston jälkeen. Jokainen ihminen kuuluu elämänsä aikana erilaisiin yhteisöihin. On hienoa kokea yhdessä tekemisen ja onnistumisen merkitys.

Valinnaisaineet

Opistossa on mahdollista opiskella monia erilaisia valinnaisaineita oman mieltymyksen mukaan. Valinnaisaineet valitaan ensimmäisen opiskeluviikon aikana. Alustavia valintoja kysytään jo hakulomakkeessa.

Valinnaisaineina voi opiskella monia opintoja, joita on tarjolla myös opintopolkujen vaihtoehdoissa. Joissakin valinnaisaineissa annetaan etusija sellaisille opiskelijoille, jotka eivät opiskele niitä opintopolkujen opinnoissa. Tällainen on esimerkiksi koti­talous. Jos opiskelee kotitaloutta omana polkunaan tai teknisen työn/ tekstiilityön opintopoluissa, ei välttämättä pysty osallistumaan enää kotitalouden valinnais­kursseille.

Valinnaisaineiden tarkemmat sisällöt päivittyvät kevään 2019 aikana. Osa valinnais­aineista kestää vain yhden jakson ja osa läpi vuoden.

Comments are closed.