Teemapäivät ja -viikot

Opistovuosi jakaantuu neljään kahdeksan viikon jaksoon. Kussakin jaksossa on yksi teemaviikko tai teemapäiviä. Teemaviikolla opiskellaan normaalista lukujärjestyksestä poiketen yhteisten teemojen parissa. Teemaviikkojen ohjelma on monipuolista.

teltassa

Ympäristö-teema

Ylitys

Syksyn ensimmäinen teemaviikko on ympäristöviikko, jolloin havannoidaan lähiympäristöä, mietitään ympäristön suojelua ja tutustutaan ranualaiseen luonnonympäristöön eräretkellä.

 

Elämäntaito-teema

Elämäntaitojen teemapäivinä marraskuussa puhutaan mm. turvallisuudesta, rahankäytöstä, internetistä ja seurustelusta sekä harjoitellaan ryhmässä toimimista.

Elämänkaari-teema

Elämänkaariviikko sijoittuu tammmikuun loppupuolelle. Silloin viikon aikana käydään läpi elämänvaiheita lapsuudesta vanhuuteen. Viikon aikana on paljon toimintaa ryhmittäin ja keskusteluja yhdessä mm. nuoruudesta ja aikuisuudesta. Usein viikolla on järjestetty myös synttärit ja saatu vanhuksia vieraaksi.

Vieraat

Kansainvälisyys-teema

Kansainvälisyyspäiviä vietetään viimeisellä jaksolla hiihtoloman jälkeen. Viikolla tehdään virtuaalimatkoja eri puolille maailmaa opistolaisten tai henkilökunnan jäsenten johdolla. Pakolaisuus on yksi merkittävä näkökulma kansainvälisyyteen ja siksi pyritään viikon aikana saamaan vieraaksi pakolaisryhmä vastaanottokeskuksesta.

Comments are closed.