Oppilaitos

Nuorekas koulu

Ranuan kr. kansanopisto on Suomen nuorimpia kansanopistoja. Se on aloittanut toimintansa syksyllä 1987. Oppilaitoksen taustayhteisö ylläpitää myös kahta muuta, 1950 – 60 -luvulla toimintansa aloittanutta kansanopistoa. Ne sijaitsevat Reisjärvellä ja Jämsässä.

Ranuan kr. kansanopisto on ennen kaikkea nuorten koulu. Pääosa perusoppijakson opiskelijoista on 16-vuotiaita. Heille kansanopisto on paikka, jossa voi itsenäistyä ja jossa voi oppia tuntemaan omia vahvuuksia.

Perusoppijaksolla nuoret opettelevat itsenäistä elämää. Hyvä yhteishenki auttaa selviytymään tiiviistä sosiaalisesta elämästä.

Perusoppijaksolla nuoret opettelevat itsenäistä elämää. Hyvä yhteishenki auttaa selviytymään tiiviistä sosiaalisesta elämästä.

Kansanopistotoiminta on valtion tukemaa vapaata sivistystyötä. Vapaus tarkoittaa mahdollisuutta suunnitella opetus omien arvojen pohjalta. Ranuan kr. kansanopiston toiminnassa halutaan pitää esillä kristillisiä arvoja: uskoa elämän kantavana voimana, lähimmäisestä huolehtimista, anteeksi antamista ja Jumalan sanan mukaista elämäntapaa.

_____________________________________________________________________________________________________________
Reisjärven kr. opisto                             Jämsän kr. kansanopisto                          Rauhanyhdistys                             Kansanopistoyhdistys

Comments are closed.